Close
Labyrint_800x800_Mini_Taurus_Velkommen
Outdoor_Logo

Trojaborg-Labyrinten

Trojaborg-Labyrinten
– Een Labyrintpatroon uit het Bronzen Tijdperk

Trojaborg-labyrinten is het oudste type labyrint, ooit. Het stamt uit het Bronzen Tijdperk (ca. 3.000-4.000 jaar geleden). Trojaborg-labyrinten zijn opgebouwd uit honderden keien die in een bepaalde vorm gelegd worden (of 7-kringloop of 11-kringloop patroon).

Deze uit keien gelegde labyrinten zijn overal verspreid in Scandinavië – de meeste in Zweden, waar er meer dan 300 Trojaborg-labyrinten geregistreerd staan, oude en nieuwe, sommige compleet, andere nog maar gedeeltelijk intact.

In Denemarken zijn er vandaag de dag ca. 20 moderne kopieën van keien gelegde Trojaborg-labyrinten, maar helaas geen echte historische. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat de Deense aarde veel te goed is. De stenen zijn al lang weggehaald of verdwenen vanwege gebrekkig onderhoud.

Een Trojaborg-labyrint wordt ook wel een éénweg-labyrint genoemd

Er zijn 2 karakteristieke grondtypes (naar de vorm van de patronen): De ene is het Trojaborg-type en de andere is het Chartres-type. Veel labyrint plattegronden zijn gebaseerd op een van deze twee typen.

Voor allebei deze labyrint-types geldt, dat als je het midden bereikt hebt, heb je door alle gangen gelopen. Er zijn geen doodlopende paden. Men wordt de hele weg naar binnen en weer naar buiten geleid. Het systeem is heel harmonisch. Er is één doorlopende route.

Waarom heet het een Trojaborg?

De naam Trojaborg is meer dan 2.500 jaar oud.
Maar wat is de reden dat zoveel labyrinten in het Noorden Troja heten?
Waar komt deze naam vandaan?
Het antwoord moet in tweeën opgesplitst worden, ook al zal het nooit definitief zijn.

Allereerst kan genoemd worden, dat labyrinten vaak werden vernoemd naar vernielde steden, bijv. Jericho, Jerusalem, Babylon, Lissabon en Troja. Al deze steden zijn bezet, veroverd en/of vernield.

Dat is op zichzelf interessant, maar in combinatie met het Homerische Troja, is het ook belangrijk het verhaal van ”De schone Helena”, te herinneren, die gevonden moest worden en vervolgens uit de burcht van Troja moest zien te komen. Bij andere Scandinavische voorbeelden van de zogenaamde ”maagden-dansen” kan men een parallel trekken naar Troja. De Scandinavische sage over labyrinten gaat over een jonge vrouw, die middenin een Trojaborg gevangen zit, waarop een schone jonge man de opgave heeft haar te vinden en naar buiten te redden.

Een andere en vast betere verklaring is het feit dat het woord ”Troja” zou stammen van het oude Scandinavische woord ”at vende/at dreje” (wenden/draaien). Wat natuurlijk verwijst naar de vele bochten en windingen in de patronen van de labyrinten.

In Duitsland heten labyrinten ook wel Zauberkreis, Windelbahn of Wendeberg.
In Engeland: The City of Troy, Julian´s Bower of Troy Town.
In Wales: Caerdroia.
In Island: Völundarhus.
In Zweden o.a. Trojaborg en Dronning Kristinas ridebane (Koningin Kristina’s manege), en in Zweden en Finland: Jungfrudans (Jonkvrouwendans).

Het Kretenzische Labyrint-Type

Trojaborg-labyrinten worden ook wel het Kretenzische type genoemd, omdat het patroon o.a. is gevonden op oude munten uit Kreta vanuit 500 tot 100-jaar voor onze jaartelling.

De oudste afbeelding van een labyrint die met zekerheid gedateerd is, is gevonden op een lemen afbeelding in de Myceense burcht Pylos in Griekenland. Er staat duidelijk 1200 voor Christus, d.w.z. stamt het uit het Bronzen Tijdperk. Op de andere kant van het lemen tableau staat een tekst die tijdsmatig duidelijk vast te stellen is.

Het motief van de Trojaborg was dus ook in Zuid-Europa bekend, maar vreemd genoeg zijn er nergens in de Griekse, Kretenzische of Etruskische gebieden van keien gelegde labyrinten gevonden.

Trojaborg-labyrinten zijn dus alleen te vinden in Noord-Europa, voornamelijk in Scandinavië, wat het klassieke gebied voor Trojaborgen is. Labyrinten waren wel bekend in het oude Griekenland op andere manieren, namelijk uit rotstekeningen en in de Griekse mythen en sagen.

Het magische Trojaborg-Labyrint

De meeste Trojaborg-labyrinten in de Scandinavische landen zijn niet ouder dan 900 jaar, stammen dus uit de christelijke tijden. Maar daar staat tegenover dat het gebruik van de labyrinten stamt uit oude heidense rituelen.

Speciaal volkeren die dicht bij de natuur leefden hebben blijkbaar hun geloof in de labyrinten lang vast gehouden. In veel verschillende gebieden in Finland en Zweden werden labyrinten gebouwd door mensen die geloofden dat de kronkelige paden hun zouden helpen bij het overwinnen van diverse uitdagingen. Op veel plaatsen hebben deze heidense gewoontes overleefd tot in onze eeuw.

Vissers gebruikten labyrinten om ze tegen de gevaren van de zee te beschermen, maar ook om extra grote visvangst te verzekeren. Ze waren ervan overtuigd, dat kleine wezens ongeluk konden brengen over de visvangst, en dat het labyrint de kwade trollen op een afstand kon houden. Inwoners van Lapland en schapenherders hebben labyrinten gebruikt tegen wolven en veelvraten, en het zou mysterieuze bedreigingen en zelfs geestesziekten kunnen genezen. In feite hebben ze blijkbaar veel verschillende magische doeleinden gehad.

Volgens de plaatselijke traditie onder de bevolking op de eilanden in het noorden van Zweden, brengt een keien-labyrint magisch geluk aan iedereen, die helemaal goed door de bochtige gangen loopt zonder een enkele van de keien aan te stoten.

Dit betekent, dat het erg belangrijk is het pad van het labyrint de hele weg naar het midden te volgen en precies dezelfde weg weer terug. Kan men dit, dan brengt het geluk en succes, maar het brengt ongeluk bij degene, die over de keien heen springt.

Modern Gebruik

Een modern gebruik van het Trojaborg-labyrint is voor het oplossen van een probleem: Wandel langzaam naar het midden en er weer uit. Onderweg komt de oplossing voor je probleem vanuit je eigen gevoel of intuïtie. Op de terugweg wordt de oplossing duidelijk zichtbaar – je wisselt niet van mening – en alle voors en tegens van je beslissing worden praktisch duidelijk. Op het moment dat je eruit gekomen bent, weet je precies, hoe je probleem op te lossen is!

Holistisch Gebruik

Het klassieke zeven-kringloop labyrint kan gebruikt worden als een uitstekende holistische probleem-oplosser. De paden van het labyrint kunnen van buiten af genummerd worden van een tot zeven. Er zijn veel verschillende systemen die dingen in zevenen delen, maar een ervan zijn de zeven chakra’s. Het zeven-kringloop labyrint kan gebruikt worden om een vraag te beantwoorden, of alle aspecten van een uitdaging te belichten, die je op je levenspad tegenkomt. Elk kringloop waar je doorheen loopt, neemt je als het ware mee naar het volgende niveau van bewustwording over je specifieke probleemstelling.

Zonnewende met dans rond de Meistang

Meistang-dans met rode linten

De rode linten zijn mooi verdeeld

Zonnewendeviering in het Trojaborg-labyrint