Close
Labyrint_800x800_Mini_Taurus_Velkommen
Outdoor_Logo

Hækkelabyrinter

Hækkelabyrinter
(Egeskov Slot i Danmark og Hampton Court i England)

Hækkelabyrinter var et almindeligt fænomen i 1600 til 1700-tallet i Danmark.

De fandtes for­­trins­vis i slots- og herregårdsparker, ligesom det var tilfældet i det øvrige Europa.

Af disse par­ker er der i dag blot en enkelt tilbage i Danmark – nemlig på Egeskov Slot (Øst­fyn), mens der i de sene­re år er kommet en del nye anlæg til.

Egeskov Slots hækkelabyrint

Egeskov Slot er samtidig den lokalitet i Danmark, der i dag kan byde på flest hække­labyrinter. Parken rummer nem­lig hele fire hækkelabyrinter: En af avnbøg (den ældste) og tre nyere af henholdsvis bam­bus, taks og lærk.

Den ældste findes i havens nord­østlige del. Traditionelt dateres den til 1733, men hvorvidt denne datering er kor­rekt, er der nogen diskussion om. Måske er den en hel del ældre. Efter sigende skal den berømte engelske labyrint i Hampton Court Park, som almindeligvis date­res til 1690, være kopieret efter Egeskovs.

Hvis man ser på de to labyrinters grundplaner, er de stort set iden­tiske. Egeskovs grundplan er rektangulær og Hampton Court´s form er be­tinget af en meget stram park-grundplan.

Hampton Court’s hækkelabyrint

Når det muligvis hænger sådan sammen, skyldes det, at den danske prins Jørgen (1653-1708), søn af kong Frederik d. 3., har besøgt Ege­­skov og oplevet laby­rin­ten, er blevet fascineret af den, og har lånt teg­ningen med hjem til England. Prins Jørgen var gift med dronning Anne, som efter sigende grundlagde Hampton Court labyrinten, som således skulle være skabt kort efter Egeskovs.

Hækkelabyrinter i andre lande

Tager vi til udlandet findes der mange hækkelabyrinter, specielt i Storbritannien, der da også betragtes som ”labyrinternes hovedland”. Her er der ikke færre end 43 hækkelabyrinter – deriblandt mange moderne. (For en komplet fortegnelse over dem henvises til ”The Bri­tish Maze Guide” af Adrian Fisher og Jeff Saward, 1991).

I Irland findes der 3 hækkelabyrinter. I Holland er der 13 hækkelabyrinter, og i Tyskland er der registreret 10 hækkelabyrinter, hvoraf den mest kendte nok er Herrenhausen-labyrinten i Hannover.

Foto og grundplan af Jørgen Thordrup.

Egeskov Slots hækkelabyrint

Til venstre: Grundplan for Egeskov Slots labyrint
Til højre: Grundplan for Hampton Court’s labyrint